Close
   Home / Područja djelovanja UNDP-a / Demokratski razvojProjektne stranice

Zivim zivot bez nasilja

Nalazite se na staroj internet stranici UNDP Hrvatska.
Za pristup novoj, kliknite na ovaj link.Demokratski razvoj


Više zemalja nego ikad prije rade na izgradnji demokratskog upravljanja. Njihov izazov je razvoj institucija i procesa koji su prijemčljiviji potrebama običnih građana, uključujući one najsiromašnije. UNDP povezuje ljude s nacijama širom svijeta, gradeći partnerstva i dijeleći iskustva u promicanju sudjelovanja, odgovornosti i učinkovitosti na svim razinama. Pomažemo zemljama u jačanju njihovih izbornih i zakonodavnih sustava, u poboljšanju pristupa pravosuđu i javnoj administraciji, i u razvijanju većih kapaciteta za pružanje osnovnih usluga onima kojima su najpotrebnije.


Demokratski razvoj u Hrvatskoj

Radi promicanja Demokratskog razvoja, programi UNDP-a u Hrvatskoj usmjereni su na specifične razvojne potrebe u zemlji: lokalni razvoj i izgradnju institucija, uključivanje privatnog sektora u pitanja razvoja, podršku socijalnim politikama koje su usmjerene na najranjivije skupine u društvu, te unapređenje hrvatskog sustava pravosuđa i sigurnosti. Ovo se provodi kroz slijedeće programe:

Program Lokalnog razvoja (LIFE)
Program lokalnog razvoja osobitu pažnju poklanja smanjivanju razlika između razvijenih i nerazvijenih područja Hrvatske, pružajući podršku ranjivim skupinama građana, lokalnim vlastima i zajednicama te pomažući društveno-gospodarski oporavak Područja od posebne državne skrbi.


LIFE Projekti

(dostupno na engleskom)

Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Banovina-Kordun region

Project addresses "pockets of poverty" and directly reaches-out to the socially excluded groups and individuals in the Banovina-Kordun region...
Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Eastern Slavonia-Danube Basin

Project is aimed at improving economic and social cohesion in Vukovar-Srijem County by promoting sustainable development of tourism...
Socio-economic recovery of Areas of Special State Concern:
Lika-Dalmatian Hinternalnd

Project addresses "pockets of poverty" and directly reaches-out to the socially excluded groups and individuals in Lika-Dalmatian Hinterland area...

Svaka kap je važna - Projekt Gacka
Program UN-a za razvoj RBEC i Coca-Cola EMED pokrenuli su projekt regionalnog partnerstva za vode s ciljem osiguranja okvira i zajedničkog akcijskog plana za programe vezane uz vode u europskim zemljama i Zajednici neovisnih država, s posebnim naglaskom na povećani pristup pitkoj vodi, olakšavanje korištenja ekološki prihvatljivih industrijskih tehnologija i akcije razvijanja svijesti u svrhu promoviranja odgovornog gospodarenja vodnim resursima.

Regional Knowledge Hub
Establishment of the Regional hub for assistance to local governments in the Western Balkans builds on a multiannual experience and know-how gained in the UNDP offices and other professionals in the countries of the region...


Socijalno uključivanje (SOS)
Program socijalnog uključivanja usmjeren je na podršku ranjivim društvenim skupinama i pojedincima te, u suradnji s nacionalnim tijelima, radi na unaprjeđenju mjera socijalne politike.


SOS Projekti

(dostupno na engleskom)

Strengthening Social Inclusion Policies
This project provides support to the Ministry of Health and Social Welfare in assessing social exclusion in Croatia and design practical policies and strategies for inclusion of its most vulnerable populations...

People with Disabilities
The underlying assumption of this project is that disability is socially constructed. The project utilizes a human-rights based approach in order to encourage cooperation between policy-makers, state/public institutions, civil society organizations, the business sector and the media...
Strengthening Local Development and Inclusion of Vulnerable Groups through volunteerism
The projects aim to improve the quality of life and social service delivery for groups that face the greatest risk of social exclusion, while concentrating its efforts on the communities that fall within the Areas of Special State Concern...


Program Suradnje s poslovnim sektorom (PARTNER)
UNDP promiče praksu društveno odgovornog poslovanja i djeluje na stvaranju preduvjeta za uključivanje privatnog sektora u razvojne procese. Nacionalna Global Compact mreža pokretač je i platforma putem koje se tvrtke mogu direktno uključiti u rješavanje tekućih društvenih pitanja.


PARTNER Projekti

(dostupno na engleskom)

Accelerating Corporate Social Responsibility in new EU member states and CSR Quality Workplace project
The project has a regional and national component in promoting CSR practices...
Business Environment
Couple of sub-projects have been implemented:
– Development of Regional Competitiveness Index
- Global Compact, etc...


Program Pravosuđe i društvena sigurnost (Jusice & Security)
Primarna ciljevi ovog programa su jačanje hrvatskog pravosuđa i sustava sigurnosti građana, kroz osiguranje pravde za sve građane, učinkovito upravljanje izbornim i pravosudnim sustavom, kao i kroz smanjivanje ilegalnog podjedovanja i korištenja oružja.


Justice and Security Projekti

(dostupno na engleskom)

Capacity Building of the State Election Commission
Enhancing Croatian State Election Commission's capacities to develop a training model for the election commissions and voting committees, as well as to expand research capabilities for producing analysis of election processes and proposing improvements of the electoral system and policy…

Assistance in the Development of a Witness and Victim Support System
Developing strategic management for the witness-victims support system encompassing the establishment of support offices in courts…
Arms Control and Security
The project assists in the measurable improvement of safety and security in Croatian towns, cities and institutions through targeted awareness-raising, evidence-based improvements in community policing, criminal analysis of armed violence and crime, and ultimately by removing dangers...


Program Podrške nacionalnim prioritetima - Projekti

(dostupno na engleskom)

UNDP Knowledge Services
In the current economy, changing behaviors and attitudes increase the demand for a wealth of knowledge. The acquisition and update of knowledge and skills is a key factor for the success of individuals and organizations. UNDP aims to respond to such needs through the development of valuable learning experiences. The project provides a wide range of services, from tailor-made training programmes for leading businesses and public sector organizations to small-scale consultancy assignments.
Assistance to the Central State office for Development Strategy and Coordination of EU Funds (CODEF)
As the institution responsible for developing and monitoring the implementation of the National Development Strategy, UNDP is assisting the CODEF through provision of advisory and training services as well as IT tools for monitoring the strategy. It also provides assistance to CODEF to develop internal capacity on legal issues.
Emerging Donor: Support to National Capacities for Development and Cooperation
As a relatively small country that will have in the short-term only limited resources available for development cooperation, Croatia will have to establish mechanisms to ensure the most effective use of development cooperation funds both for bilateral and multilateral use. The project assists Croatia in its transition from a recipient of official assistance to a donor country. It is designed to strengthen national capacities through the elaboration of a national strategy/programme for development cooperation and project management capabilities to plan, coordinate, deliver, monitor and evaluate development assistance.
Advocacy and Communication for Development
Two 'Croatias' have emerged in recent years – one relatively well off, vibrant and euro-centric, the other home to poor and socially excluded citizens. The UNDP development objective in Croatia responds to a simple statement – "Leave no citizen behind".